Yrityksen terveyttäminen

Yrityksen terveyttäminen on sekä elinkelpoisille että taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen joutuneille yrityksille suunnattu kertaluontoinen ja hallittu prosessi, jonka avulla yritystoiminnan jatkuvuus turvataan. 


Wiemayerin jalostama TMA –tuote pyrkii auttamaan yritystä ajoissa konkreettisin toimenpitein ja siten palvelemaan myös laajaa sidosryhmäjoukkoa: Rahoittajia, omistajia, yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita. Vaihtoehtona terveyttämiselle on usein liiketoiminnan loppuminen.


Tervehdyttämisprosessin lähtökohtana on terveyttämistarpeen mahdollisimman aikainen tunnistaminen sekä nopea ja asiantunteva reagointi tilanteeseen. TMA sopii erityisesti seuraaviin tilanteisiin:

 

Vaikeaan taloudellisen tilanteeseen joutunut yritys:

  • Yritys on velkaantunut tai kassakriisissä
  • Yritys on tilapäisesti maksukyvytön
  • Yritys on saanut konkurssiuhkaisen maksukehoituksen

 Elinkelpoinen yritys:

  • Yrityksen oma kehittämistoiminta ei ole tuottanut haluttuja tuloksia
  • Yrityksen tuottava liiketoiminta täytyy turvata ja kilpailukyky palauttaa tai tappiollisesta osasta luopua
  • Yrityksen toiminta täytyy uudelleenorganisoida
  • Yrityksen täytyy suuntautua uuteen liiketoimintaan


Ota yhteyttä

Allan Lemettinen

Sertifioitu terveyttämiskonsultti

allan.lemettinen@wiemayer.com

Puhelin: 0400 372945