Wiemayerin onnistumisprosentti yrityskaupoissa on yli 90%. Uskomme huolelliseen valmistautumiseen sekä selkeään yrityskauppaprosessiin. Prosessin aikana on tärkeää että sekä ostaja ja myyjä ymmärtävät toistensa lähtökohdat ja arvostusperusteet.

Kokenut yrityskauppatiimimme on toteuttanut kymmeniä yrityskauppoja ja toiminut sekä myyjän että ostajan edustajana. Kokemuksemme kattaa pienten ja keskisuurten yritysten kauppaprosessin.

Yrityskaupan keskeinen kysymys on yrityksen arvonmääritys. Suoritamme arvonmäärityksiä yrityskaupan yhteydessä jossa huomioimme PK-yrityksen erityispiirteet.

Räätälöimme toimeksiannon asiakkaan resurssien ja osaamisen mukaan siten että Wiemayerin ja asiakkaan henkilöt muodostavat saumattoman tiimin. Palveluihimme kuuluvat:


Myyntipalvelut

Yrityksen myynti on omistajille ja yritysjohdolle ainutkertainen, taloudellisesti erittäin merkittävä tapahtuma. Tarjoamme osaamisen yrityskaupan koko prosessin ajan:

 • Valmistelu (sijoittajaesitteet ja arvonmääritys)
 • Ostajajien kartoitus
 • Neuvottelut
 • Data room -puitteiden järjestäminen ja vierailujen koordinointi
 • Sopimuksen laadinta ja kaupan päättäminen

Ostopalvelut

Yrityksen ostaminen on keino liiketoiminnan maantieteelliseen laajentumiseen, uuteen tuotevalikoimaan, asiakaskuntaan tai liiketoiminnan volyymin laajentamiseen. ostopalvelumme kattaa:


 • Ostokohteiden kartoituksen ja sopivuuden analysoinnin
 • Hinta-analyysin
 • Luottamukselliset yhteydenotot
 • Neuvottelujen johtaminen tai tukeminen
 • Due Diligence -prosessin koordinnoinja

 • Yritysoston rahoituksen hankinnan

 Etsitkö yritystä?

Valmiin yrityksen ostaminen on usein nopea vaihtoehto yritystoiminnan kasvattamiselle ja kansainvälistämiselle.

Myytäviä kohteitaYrityskaupan puhemies

Myyjän ja ostajan välinen yhteisesti valitsema puhemies onnistuneen omistajanvaihdoksen tukena

Lue lisääArvonmääritys

Arvonmääritystä tarvitaan suunniteltaessa  yrityksen myyntiä tai merkittävää yritysjärjestelyä.

Wiemayerin antama puolueeton ja vertailukelpoinen arvio yrityksen käyvästä arvosta perustuu yrityksen taloudelliseen kehitykseen, sen asemaan markkinoilla, liiketoimintanäkymiin ja toimialaan. Arvoon vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

 1. Tuotto ja tuoton varmuus
 2. Kilpailukyky ja -asema markkinoille

 3. Korvattavuus: alalle tulon kynnys

 4. Myydäänkö yhtiö vai liiketoiminta

 5. Varallisuus
 6. Likvidit varat: Kassassa, sijoituksissa tai annettuina luottoina
 7. Varaston arvo
 8. Tuotantovälineet ja muu omaisuus
 9. Tilojen jaj laitteiden kunto